Çevre ve Enerji Bilincimiz

Kalkınmakta olan ve nüfusu artan bir ülke olması nedeniyle Türkiye’nin enerji tüketimi hızla artmaktadır. Dünya çapında da enerji tüketimlerinin bu şekilde devam etmesi durumunda 10 içinde yılında fosil yakıt kaynaklarının yarısının tüketilmiş olacağı tahmin edilmektedir. Artan enerji tüketimi ile beraber, rekabetin artması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerekliliği de  enerji verimliliği çalışmaların önemini daha da arttırmıştır

Ülkemiz enerji kaynakları dışa bağımlı bir konumdadır ve doğal kaynaklarımız da sınırlıdır. Bu doğrultuda da amacımız, enerji ihtiyacının ekonomik ve yeterli olarak sağlanması olmalıdır. Bu amaca ulaşmak için ise kullanılabilecek en önemli araç enerjinin verimli kullanımıdır.

Arçelik-LG olarak, yaptığımız ve yapacağımız enerji verimliliğini artırıcı projelerle , tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden en aza indirilmesini hedeflemekteyiz.

Doğal kaynak tüketiminin azaltılması ve verimli kullanılmasının bilinciyle, projeler ve sürekli iyileştirmeler yapıyoruz. Böylelikle sürdürülebilir başarının elde edilebileceğine inanıyoruz. Bu bakış açısıyla, çevre ve doğal kaynakları korumayı dikkate alan üretim yöntemlerini kullanıyoruz.

Proseslerimizden kaynaklanan emisyonların yasal uygunluğunu ve sistem performansını periyodik olarak yaptırılan ölçümler ile kontrol altında tutuyoruz. Böylelikle, iklim değişikliğine etkisi olmayan çevre dostu bir proses ile üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Atık ayrıştırma sistemimizi,çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimlerle çevresel farkındalık yaratarak etkili bir şekilde işletiyoruz. Çevreyi korumanın ancak tüm çalışanlarımızın katılımı ile gerçekleştirilebileceğine inanıyoruz.