Çevre Yolculuğumuz

Çevremizi koruma konusunda daha yüksek standartlara ulaşma düşüncesiyle başladığımız çevre yolculuğumuzda öncelikli amacımız; hava, toprak ve su üzerindeki potansiyel etkilerimizi önlemek ve en aza indirmektir.

Çevre bilinci ile hareket ederek sürdürülebilir başarının elde edilebileceğine inanıyoruz. Bu bakış açısıyla, çevre ve doğal kaynakları korumayı dikkate alan üretim yöntemlerini kullanıyoruz.

Doğal kaynak tüketiminin azaltılması ve verimli kullanılmasının bilinciyle, atıklarımızı en ileri geri dönüşüm teknolojileri kullanarak azaltmakta ve uygun şekilde bertaraf etmekteyiz.

Çevreye duyarlı teknolojilere yaptığımız yatırımlar ve yönetim sistemlerimizin bir sonucu olarak 2003 yılında Arçelik-LG olarak TSE tarafından ISO 14001 belgesi almaya hak kazandık.

Doğal Dengeyi Koruyan Yönetim Sistemleri

• Atık Yönetimi

Atık ayrıştırma sistemimizi, kullandığımız en gelişmiş teknolojinin yanında çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimlerle çevresel farkındalık yaratarak etkili bir şekilde işletiyoruz. Çevreyi korumanın ancak tüm çalışanlarımızın katılımı ile gerçekleştirilebileceğine inanıyoruz.

Atıkların kaynakta oluşumundan bertarafına kadar yönetilmesinin sorumluluğuyla atıklarımızı sınıflandırarak geri kazanım ya da bertaraf işlemi için çevre yasalarına uyumlu yetkili kuruluşlara göndeririz.

• Atıksu Yönetimi

Alıcı ortam kirliliğinin önlenmesi ve atıksu kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla atıksularımızı biyolojik ve endüstriyel arıtma tesislerimizde arıtarak deşarj ederiz.

Çıkış suyu kalitesinin yasal değerlere uygunluğu laboratuvarlarımızda ve diğer akredite kuruluşlarda yapılan analizlerle kontrol eder, olası acil durumlar için müdahale senaryoları geliştiririz.

• Hava Kalite Yönetimi

Boyahane ve yakma proseslerimizden kaynaklanan emisyonların yasal uygunluğu ve sistemin performansı periyodik olarak yaptırılan ölçümler ile kontrol altında tutulur. Böylelikle, iklim değişikliğine etkisi olmayan çevre dostu bir proses ile üretimlerimizi gerçekleştiririz.

• Ürüne Yönelik Kimyasalların Yönetimi

Çevre Bilincinin Arttırılması

Arçelik-LG üst yönetimi önderliğinde, sosyal sorumluluk sahibi bir şirket olarak; çalışan, yardımcı sanayi, müşteri, toplum gibi paydaşlarımızın çevre bilincinin arttırılması için gerekli kaynakları ayırarak, çevre ile ilgili eğitim, seminer ve yarışmalar düzenler, ayrıca çevre projelerini destekleriz.

Çevre Konulu Resim & Şiir & Tasarım Yarışması

5 Haziran 2013 Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Arçelik-LG ailesi olarak, çalışanlarımızın ilköğretim çağındaki çocuklarının ya da kardeşlerinin katıldığı ‘5. Geleneksel Çevre Konulu Resim & Şiir & Tasarım Yarışması’ düzenlenmiştir. En başarılı çalışmalar ödül töreninde ödüllendirilmiştir.

../../multimedia/nurdancevreyarismasi

Kıyı Temizleme Aktivitesi

Çevresel sosyal sorumluluk çalışmalarımız kapsamında; deniz kirliliğiyle mücadeleye katkıda bulunmak için TURMEPA ile birlikte 1 Haziran 2013 tarihinde Heybeliada Çam Limanı’nda ‘Kıyı Temizleme Aktivitesi’ düzenlenmiştir.

../../multimedia/turmepa

Tema'ya Fidan Bağışı

Avrupa ve Amerika Bölgesi’ndeki LG fabrikaları arasında 2012 EESH 1.’si seçilmemiz sonucunda tarafımıza gönderilen ödülle şirketimiz adına Tema Vakfı’na 646 adet Fidan Bağışı gerçekleştirilmiştir.

../../multimedia/tema