Enerji Verimliliği Yaklaşımımız

Arçelik-LG olarak,yaptığımız enerji verimliliğini artırıcı projelerle, tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden, en aza indirilmesini hedeflemekteyiz.

Verimlilik çalışmalarında işletmelerin inisiyatiflerinin yanında resmî makamlarca sağlanan destekler de büyük önem taşımakta; yenilikçi ve verimliliği artırıcı adımların atılmasında son derece motive edici olmaktadır. Bu konuda, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) tarafından işletmelerin kullanımına sunulması öngörülen hibeler, fabrikamız için tasarladığımız verimlik artırıcı projelerin hayata geçirilmesi için önemli bir teşvik ve vesile olacaktır. 2010 yılı Ocak ayında, Elektrik İşleri Etüt İdaresine Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) dosyası hazırlanmış kurumdan dosyamıza onay verilmesi beklenmektedir.

 

Şirketimizde bugüne kadar yapılmış olan enerji tasarrufu uygulamaları;

Saha Scada Uygulamaları ile Enerji Tasarrufu Sağlanması

Saha Scada ile fabrikamızdaki HVAC ( ısıtma, soğutma ve havalandırma ) sistemlerinin tümünü, yardımcı tesislerdeki kazanları, kompresörleri, trafoları, yangın sistemini,su tanklarını, server odaları, UPS kontrol ve hatalarının takibi yapılabilmektedir.

2008 yılından günümüze kadar yapılan çalışmalarla toplam %30 enerji tasarrufu sağlanmıştır. Yapılan çalışmalardan bazıları;

• HVAC sistemleri çalışmaları; ortam sıcaklığı, nem,üretim ve ofislerin çalışma saatleri baz alınarak programlanmakta enerjinin daha efektif kullanılması sağlanmaktadır.

• Yemekhane’de bulunan mevcut fancoiller ile bazı ofis ve toplantı odaları için kullanılan VRF klimalar Saha Scada tarafından kontrol edilir hale getirilmiştir. Yemekhanedeki fancoiller yemek saatinden bir saat önce otomatik olarak açılmakta ve yemek saati bitiminde kapanmaktadır. VRF’ler ise ofis çalışma saatlerine göre otomatik çalışmaktadır.

• Fabrika üretim alanları ve depolar arasında bulunan brandalı otomatik kapıların özellikle kış döneminde açık kalması üretim sahasının soğumasında sebep olduğundan kapılar Saha Scada ile takip edilerek 5 dk açık bırakıldığından sistem, Teknik Destek Takımı'na mail atmaktadır.

• HVAC sistemi içinde bulunan kazanlar, chillerler, klima santralleri ve bunlara ait pompa ve valf grupları hat şemaları çizimlerinin bulunduğu scada sayfalarından kontrol edilmektedir. Yapılan kontrol sistemin tasarruflu ve güvenli çalışması sağlanmaktadır.

• Saha scada ile sistemde devrede olan kompresör ve kurutucu sayısı, jeneratör çalışma saatleri ve yakıt tüketimleri, su tankları seviye ve pompaları kontrol edilebilmektedir.

Hareket Sensörü Uygulaması

• Malzeme/insan hareketinin az olduğu alanlarda harekete duyarlı sensörler yardımıyla aydınlatma sisteminin elle kontrolden bağımsız olarak devreye girmesi sağlanmıştır. Ortalama % 58’lık enerji tasarrufu ve yıllık 12,3 ton Sera Gazı azaltılması sağlanmıştır.

Lavabo ve Pisuarlarda Su tasarrufu

• Fabrikada bulunan tüm lavabo muslukları ve pisuvarları sensörlü modeller ile değiştirilmiş ve su tüketimi azaltılmıştır. Ortalama % 5,2’lik evsel nitelikte su tüketimi tasarruf sağlanmıştır.

Kaçak Test Havuzlarında Su Tasarrufu

• Filtreli su çevrim sistemi ile test havuzlarında su temizleme periyodu uzatılarak ve selenoid vana ilave edilerek havuz besleme kontrolü operatörden bağımsız hale getirilmiş ve su tüketimini azaltılmıştır. Ortalama % 60’lık su tasarrufu sağlanmıştır.

 

Ofislerde Kullanılan Aydınlatma Armatürlerinin Azaltılması

• Ofislerde, toplantı salonlarında ve koridorlarda aydınlatma LUX ölçümleri yapılarak standart üzerindeki aydınlatma noktalarının tespiti yapılmış, armatür/lamba sayısı azaltılmıştır. Ortalama % 15’lık enerji tasarrufu ve yıllık 1,5 ton Sera Gazı azaltılması sağlanmıştır.

Üretim Bantları Otomasyonu

• Vardiya sonlarında ve yemek molası gibi uzun duruşlarda makine ve ekipmanlara zaman sayaçları konularak ihtiyaç dışı boşa çalışmaları önlenmiş elektrik tüketimi azaltılmıştır. Ortalama % 45’lık enerji tasarrufu ve yıllık 19,4 ton Sera Gazı azaltılması sağlanmıştır.

Aydınlatma’da LED Uygulamaları

Standartlarda belirtilen LUX değerlerini sağlayacak şekilde uygun güçlerde LED çipleri seçilerek, özel olarak dizayn edilen armatürler kullanılmıştır. % 67’lik enerji tasarrufu ve yıllık 6 ton Sera Gazı azaltılması sağlanmıştır.

Aydınlatmada Gün Işığından Faydalanma

• Gün ışından doğrudan yararlanabilmek için fabrika çatısına doğal gün ışığı aydınlatıcılarından 2 adet deneme için monte edilmiştir. Gün ışığından faydalanılan zamanlarda aydınlatmaların kısılabilmesi için de ışığa duyarlı sensörler ilave edilecektir. Deneme sonrasında tüm üretim sahası üzerine uygulanması planlanmaktadır.

Yapmayı Planladıklarımız

İçinde bulunduğumuz yıldan başlayarak; LED uygulamalarının tüm üretim hatlarına, depolara, çevre aydınlatmaya ve ofislere yaygınlaştırılması, civa buharlı lambaların kullanımdan kaldırılması, proseslerden çıkan atıl ısıları toplayarak ön ısıtma/soğutmada kullanılması ile enerji tüketimin azaltılması, proses ve yardımcı tesis pompalarına inverterler takılarak sudan ve elektrikten tasarruf sağlanması, basınçlı hava tüketimindeki kısıtların kaldırılarak kompresör basınçlarının düşürülmesi, basınçlı hava ile çalışan bazı ekipmanların elektrik ile çalışmasının sağlanarak enerji tasarrufu sağlanması, güneş enerjisinin su ısıtmada kullanılması projeleri planlanmıştır. Güneşten ve rüzgardan enerji üreten sistemlerin gelişmeleri takip edilmekte, kullanımları efektif sevyeye gelmeleri halinde uygulaması düşünülmektedir.

Arçelik-LG olarak yeni teknolojileri izleyerek, enerji tasarrufu konusunda projelerimizi hız kesmeden sürdürmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz.