Yönetim Sistemleri Politikamız

Arçelik-LG ortaklık anlaşması ve çalışma prensiplerine uygun olarak;

- Şirket yönetim sistemimizi uluslararası ISO 9001 & ISO 14001 & OHSAS 18001 & ISO 27001 standardlarının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmek ve belgelendirmek,

- Organizasyon kültürümüzü Toplam Kalite Yönetimi, Çevre, İSG ve Bilgi Güvenliği Yönetim felsefelerine uygun hale getirerek, İşyerimizin Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Bilgi Güvenliği ile ilgili seviyesini ilgili yasal düzenlemelerin ve tüm uygulanabilir şartların gereklerinin üzerine çıkarmak,

- İşletmemizde meydana gelen kaza ve meslek hastalıklarının varlığını ve nedenlerini araştırmak, tehlike risklerini tesbit etmek ve tekrarını önlemek için tedbirler geliştirmek,

- Dünyamızın doğal kaynak tüketiminin azaltılması ve etkin kullanım bilinciyle, her türlü atığımızı teknolojisinin izin verdiği oranda azaltmaya ve bertaraf etmeye gayret etmek,

- Üretimimizde çevreyi kirletmeyen teknolojileri kullanmaya ve yeni yatırımlarımızı çevre faktörlerini göz önünde bulundurarak seçmeye özen göstermek,

- Ürünlerimizi müşterilerimize planlanan sürelerde ve istenen kalitede verebilmek. Ürünlerimizi kullanan nihai tüketicilerin üründen memnuniyetini takip etmek, ölçmek, tüketici hizmetleri ile çalışarak önleyici faaliyetler planlamak,

- Süreçlerimizi kurgularken ürün yaşam döngüsü boyunca yer alan faaliyetleri dikkate almak, süreçlerimizle ilgili risk ve fırsatları yönetmek,

- İç ve dış başarısızlık maliyetlerini, hurda, değişim ve servis arıza oranlarını sürekli azaltmak, belirlenmiş kalite hedeflerinin üzerine çıkmak,

- Yardımcı sanayinin gelişmesine katkıda bulunmak, malzeme ve hizmet kalitesini artırmak için kalite güvence desteği vermek ve teknik rehberlikte bulunmak

- Kalite, Çevre, İSG ve Bilgi Güvenliği güvencesini sağlamak için her kademede eğitimi yaygınlaştırmak, müşteri ve taşeronlarımızı bilgilendirerek, iç ve dış müşteri bilinci ile kalite, çevre, İSG ve bilgi güvenliği sorumluluğunu yerleştirmek,

- Sahip olduğumuz bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini korumak ve risklerini sistematik bir biçimde yönetmek,

- Arçelik ve LG Electronics Şirketleri içerisinde kalite, çevre, İSG ve bilgi güvenliği performansını sürekli iyileştirerek Kalite, Çevre, İSG ve bilgi güvenliği faaliyetlerinin tam bir katılımla başarıya ulaşabilmesi amacıyla her türlü düzenleme için kaynak ihtiyacını karşılamayı esas almak,

Yönetim Sistemleri Politikamızdır.